Wat is maatschappelijk werk en waar werken sociaal werkers?

Als je eraan denkt om maatschappelijk werk te doen, dan moet je weten dat dit een breed gedefinieerd beroep is dat vele verschillende soorten maatschappelijk werk omvat. Allemaal bedoeld om mensen in nood te helpen. Eigenlijk kun je maatschappelijk werk beschouwen als een onderling verbonden systeem van waarden, theorie en praktijk. Maatschappelijk werkers zijn uniek in de manier waarop ze kijken naar veel verschillende aspecten van een probleem. Manieren om mensen van dienst te zijn, zijn onder meer door het bieden van counseling, therapie en educatie en het in verbinding stellen van hulpbehoevenden met geschikte publieke of private middelen. Scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, militaire kazernes, rusthuizen, bedrijven en openbare sociale instellingen hebben allemaal sociale hulpverleners in dienst. Vaak zetten maatschappelijk werkers met licentie ook hun eigen privé-praktijk op, onafhankelijk van andere instellingen. Er zijn reeds heel veel maatschappelijk werkers werkzaam en het aantal groeit snel. Lees op de website www.ewropsycho.com over hoe je een maatschappelijk werker kunt worden in de omgeving van:

  • kind, gezin en school
  • medische en volksgezondheid
  • geestelijke gezondheid

Soorten maatschappelijk werk

Er zijn veel verschillende soorten in maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk in de omgeving van kind, gezin en school. Het maatschappelijk werk helpt kinderen, gezinnen en ouderen om hun problemen op te lossen. De maatschappelijk werkers helpen kinderen in pleeggezinnen te plaatsen en helpen ouders die op zoek zijn naar adoptie. Daarnaast verbinden ze worstelende ouders met middelen om hun kinderen beter te verzorgen en op te voeden. Ook werken ze samen met studenten en leraren om pesten, leerproblemen en andere problemen aan te pakken. Maar je kunt ook sociale werkers vinden in de omgeving van de medische en volksgezondheid. Hier helpen de maatschappelijk werkers de ernstig zieke mensen en mensen met chronische gezondheidsproblemen om adequate zorg te vinden, toegang te krijgen tot publieke bronnen en diensten te vinden zoals cursussen over voeding en verpleegkundige zorg. Ze spelen vaak een sleutelrol in het helpen van patiënten bij het navigeren en coördineren van de vele zorg- en openbare diensten die samen zorg verlenen. Sociale werkers in de medische en volksgezondheidssector bieden ook counseling aan patiënten en hun families over het omgaan met de gevolgen van een ziekte. Bovendien zullen ze ook vaak tussenkomen wanneer ouderen hulpbehoevend worden en onmogelijk nog op zichzelf kunnen wonen. En als laatste, sociale werkers kunnen ook werkzaam zijn in de omgeving van geestelijke gezondheid en drugsmisbruik. Het maatschappelijk werk in deze sector bestaat uit een breed scala aan psychische problemen en drugsmisbruik. Therapie is een gebruikelijke manier voor sociale werkers om mensen te helpen deze problemen aan te pakken. Verder omvat hun maatschappelijk werk meestal mensen helpen om financieel toegankelijke revalidatieprogramma’s of langdurige geestelijke gezondheidszorg te vinden. Werkers op het gebied van geestelijke gezondheid en drugsmisbruik kunnen ook deelnemen aan hulpverlenings- en preventieve programma’s, die trachten mensen in nood te lokaliseren en problemen aan te pakken voordat ze tot onomkeerbare handelingen overgaan, zoals zelfmoord.

Het profiel van een sociaal werker

Als je een opwindende carrière zoekt, dan is maatschappelijk werk misschien iets voor jou. Om het even in welke omgeving, maatschappelijk werk is sterk verwant aan psychologie. Ben je op zoek naar een carrière die lonend en toch uitdagend is? Wil je een bijdrage leveren aan de maatschappij door mensen te helpen moeilijkheden te overwinnen en hun leven te verbeteren? Maatschappelijk werk past in deze beschrijving, en daarom kiezen veel bachelorstudenten met een psychologie ervoor dit na te streven. Meer informatie vind je op de site van Ewro Psycho.

Reageren is niet mogelijk