Krijg uw schade snel vergoed dankzij een letselschade jurist van TOP Letselschade

Letselschade. Het begrip klinkt misschien als een ver-van-uw-bed show, maar een ongeluk zit jammer genoeg in een klein hoekje. Zo kan het voorkomen dat u als fietser betrokken raakt bij een aanrijding, waardoor u uw been breekt. Of blijkt u na jarenlang werkzaam te zijn geweest in een verffabriek een longaandoening onder de leden te hebben. Op zich natuurlijk al naar genoeg, maar ook op de lange termijn kan dergelijk letsel een probleem vormen. Zo kan een vrachtwagenchauffeur met een gebroken been natuurlijk niet de weg op. Een goede letselschade jurist kan u helpen bij het vergoed krijgen van uw schade, zodat u ook bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid brood op de plank krijgt.

Soorten schade waarvoor u een letselschade jurist in kunt schakelen

Letselschade is grofweg alle schade die als gevolg van de volgende gebeurtenissen ontstaat:

  • Een verkeersongeval
  • Een bedrijfsongeval of een beroepsziekte
  • Een onverwachte gedraging door een dier
  • Onveilige producten
  • Onveilige gebouwen en andere constructies

In veel van bovenstaande gevallen zijn er partijen aan te wijzen die hadden voorkomen dat u letselschade op zou lopen. De wet stelt dan ook dat deze partijen aansprakelijk zijn wanneer dergelijke schade zich voordoet. Zo heeft een automobilist de wettelijke plicht om goed op te passen voor fietsers en voetgangers, en moet een werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving. Blijkt dat deze partijen hun verplichtingen hebben verzuimd? Dan zijn zij doorgaans aansprakelijk voor schade die anderen als gevolg hiervan oplopen. Het inschakelen van een letselschade jurist kost u doorgaans niets. In de wet is namelijk geregeld dat de partij die aansprakelijk is voor de schade van een ander, ook de juridische kosten van het slachtoffer dient te betalen. Het kan echter voorkomen dat uw wederpartij slechts voor een deel aansprakelijk is voor de door u geleden schade. Ook in zo’n geval biedt TOP Letselschade zijn diensten gratis en voor niets aan.

Hoe TOP Letselschade te werk gaat

Wanneer u de hulp inschakelt van TOP Letselschade, wordt ten eerste uw zaak met u doorgenomen. Tijdens deze bespreking kunt u aan de letselschade jurist uitleggen wat er precies ie gebeurd en wat voor letsel u daaraan heeft overgehouden. Nadat u uw verhaal heeft gehouden gaat de letselschade jurist samen met u op zoek naar bewijs. Dergelijk bewijs kan komen in de vorm van een ingevuld schadeformulier van de verzekeraar, maar ook getuigenverklaringen of camerabeelden kunnen belangrijk bewijsmateriaal vormen. Wanneer u vervolgens een door voldoende bewijzen onderbouwd verhaal op papier heeft gezet verstuurt TOP Letselschade namens u een aansprakelijkheidsstelling naar degene die volgens de wet aansprakelijk is voor uw schade. Ook regelt de letselschade jurist voor u een financieel voorschot van de verzekeraar, zodat u de kosten als gevolg van uw schade niet zelf hoeft voor te schieten. De volgende stap is een onderzoek door de medisch adviseur van TOP Letselschade. Tijdens dit onderzoek stelt de adviseur vast wat voor letsel u precies heeft opgelopen, en wat voor u de gevolgen van dit letsel zullen zijn. Aangezien de medisch adviseur zijn bevindingen voor een deel baseert op de diagnose die uw eigen arts heeft gesteld, is het noodzakelijk dat u uw letsel eerst laat onderzoeken door een arts. De letselschade jurist onderhandelt over een uiteindelijke schaderegeling met uw wederpartij wanneer u hersteld bent van uw letsel. Deze regeling legt de letselschade jurist ter goedkeuring aan u voor. Wanneer u akkoord gaat met de regeling, wordt het geld zo snel mogelijk aan u overgemaakt. Wilt u graag juridische bijstand van TOP Letselschade, of wilt u meer informatie over dit advocatenkantoor? Ga dan naar hun website, http://www.topletselschade.nl/ of http://www.topletselschade.nl/letselschade-jurist/.

Reageren is niet mogelijk